TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI

Main Article Content

Ergasheva Matluba Burxonovna

Abstract

Ushbu maqolada rivojlantiruvchi ta’lim ma’lum bir vaqtda o’quvchining ta’limiy,tarbiyaviy,manaviy,ruhiy va jismoniy hamda uni tez o’zgaruvchan dunyoda,jamiyatga hayotga moslashuvini ta’minlovchi ta’lim nazariyasi haqida boshlang’ich sinfda o’quv jarayonining yangilanishi rivojlantiruvchi ta’lim nazariyasi va amaliyotida olib boriladigan izlanishlarga tayanadi. Rivojlantiruvchi ta’lim samaradorligi avvalom bor boshlang’ich sinf o’quvchilari o’quv faoliyatini faollashtirish orqali erishiladi. O’quvchi o’qituvchi tomonidan tushuntiriladigan yangi bilimlarni tayyor ko’rinishda passiv idrok qilmasligi, balki ularni kuchi yetadigan mustaqil ishda topishi haqida so’z boradi.

Article Details

How to Cite
Ergasheva Matluba Burxonovna. (2022). TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI. Archive of Conferences, 6-8. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2014
Section
Articles