1.
Ergasheva Matluba Burxonovna. TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI. AoC [Internet]. 2022May8 [cited 2024Feb.21];:6-8. Available from: https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2014