Ergasheva Matluba Burxonovna. “TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI”. Archive of Conferences, May 2022, pp. 6-8, https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2014.