[1]
Zohida Jumayeva, “YOSHLARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA TARBIYALASH”, AoC, pp. 9-19, Oct. 2022.