[1]
Mashrapova Sevara, “ABDULLA QAHHOR IJODIDA KICHIK JANRLAR POETIKASI VA UNING O’ZIGA XOSLIGI”, AoC, pp. 18-20, May 2022.