[1]
Ergasheva Matluba Burxonovna, “TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI”, AoC, pp. 6-8, May 2022.