Ergasheva Matluba. 2022. “TALABALARNI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIC METODLARI”. Archive of Conferences, May, 9-11. https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2015.