Ergasheva Matluba Burxonovna. 2022. “TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI”. Archive of Conferences, May, 6-8. https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2014.