ZOHIDA JUMAYEVA. YOSHLARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA TARBIYALASH. Archive of Conferences, p. 9-19, 17 Oct. 2022.