ERGASHEVA MATLUBA. TALABALARNI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIC METODLARI. Archive of Conferences, p. 9-11, 8 May 2022.