ERGASHEVA MATLUBA BURXONOVNA. TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI. Archive of Conferences, p. 6-8, 8 May 2022.