Ergasheva Matluba. (2022). TALABALARNI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIC METODLARI. Archive of Conferences, 9-11. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2015