Ergasheva Matluba Burxonovna. (2022). TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI. Archive of Conferences, 6-8. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2014