(1)
Zohida Jumayeva. YOSHLARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA TARBIYALASH. AoC 2022, 9-19.