(1)
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich; Abdusattorov Nodirjon Abdujalil o`g`li; Mirzayodgorov Abdurashid Abdulbano o`g`li. AVTISERVIS KORXONALARIDA EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMINI ISHLAB CHIQISH. AoC 2022, 70-73.