(1)
Jo’raboyeva Lochinoy. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA IJTIMOIY MUHIT OMILLARI. AoC 2022, 46-47.