(1)
Ergasheva Matluba. TALABALARNI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIC METODLARI. AoC 2022, 9-11.