[1]
Mashrapova Sevara 2022. ABDULLA QAHHOR IJODIDA KICHIK JANRLAR POETIKASI VA UNING O’ZIGA XOSLIGI. Archive of Conferences. (May 2022), 18-20.