[1]
Ergasheva Matluba. 2022. TALABALARNI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIC METODLARI. Archive of Conferences. (May 2022), 9-11.