[1]
Ergasheva Matluba Burxonovna 2022. TALABALARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODLARI. Archive of Conferences. (May 2022), 6-8.