OLIY TA’LIMDA FIZIKA FANINI MUTAXASSISLIKKA BOG’LAB O’TISH VA DARS JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Main Article Content

G'oibova Nargiza Ziyoxonovna

Abstract

Ushbu maqolada texnika mutaxassisliklariga ega bo’lgan oliy ta’lim muassasalarida talabalarning texnik qobiliyatini rivojlantirish tamoyillari va uning ahamiyatlari keltirib o’tilgan. Bundan tashqari Oliy ta’limning texnika va energetika mutaxassislarini tayyorlashda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda tayanch fan fizika fani, fizika darslari esa uning vositasi hisoblanadi. Uni takomillashtirish yo’llari maqolada keltirilgan.

Article Details

How to Cite
G’oibova Nargiza Ziyoxonovna. (2022). OLIY TA’LIMDA FIZIKA FANINI MUTAXASSISLIKKA BOG’LAB O’TISH VA DARS JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Archive of Conferences, 20-25. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2173
Section
Articles