YOSHLARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA TARBIYALASH

Main Article Content

Zohida Jumayeva

Abstract

Ushbu maqola yoshlarni milliy tarbiya asosida tarbiyalash haqida yozilgan. Tarbiya kishilik jamiyatining paydo bo‘lishi bilan vujudga keldi, taraqqiy etdi, jamiyatning o‘zgarishi bilan tarbiya ham o‘zgarib bordi. Tarbiya xulqni boshqarish va belgilash, bir-birini talab etadigan va belgilaydigan tarkibiy qismlar — axloqiy ong, axloqiy faoliyat va axloqiy munosabatlarning murakkab yig‘indisidir. Tarbiya shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo‘lib,tarbiyalanuvchilarning shaxsiga muntazam va tizimli ta’sir etish imkoniyatini beradi.

Article Details

How to Cite
Zohida Jumayeva. (2022). YOSHLARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA TARBIYALASH. Archive of Conferences, 9-19. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2172
Section
Articles