AVTISERVIS KORXONALARIDA EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

Main Article Content

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich
Abdusattorov Nodirjon Abdujalil o`g`li
Mirzayodgorov Abdurashid Abdulbano o`g`li

Abstract

maqolada avtoservis korxonaaridadagi ekologik holatni o`rganish, tahlil qilish va uning avtomobillar servisi samaradorligiga ta`sirini o`rganish hamda Avtoservis korxonalarining ekologik menejment tizimini tashkil etish va boshqarish masalasi ko`rib chiqilgan.

Article Details

How to Cite
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, Abdusattorov Nodirjon Abdujalil o`g`li, & Mirzayodgorov Abdurashid Abdulbano o`g`li. (2022). AVTISERVIS KORXONALARIDA EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMINI ISHLAB CHIQISH. Archive of Conferences, 70-73. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2073
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)