TALABALARNI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIC METODLARI

Main Article Content

Ergasheva Matluba.

Abstract

Ushbu maqolada rivojlantiruvchi ta’lim ma’lum bir vaqtda o’quvchining ta’limiy ,tarbiyaviy,manaviy,ruhiy va jismoniy hamda uni tez o’zgaruvchan dunyoda,jamiyatga hayotga moslashuvini ta’minlovchi ta’lim nazariyasi haqida boshlang’ich sinfda o’quv jarayonining yangilanishi rivojlantiruvchi ta’lim nazariyasi va amaliyotida olib boriladigan izlanishlarga tayanadi. Rivojlantiruvchi ta’lim samaradorligi avvalom bor boshlang’ich sinf o’quvchilari o’quv faoliyatini faollashtirish orqali erishiladi. O’quvchi o’qituvchi tomonidan tushuntiriladigan yangi bilimlarni tayyor ko’rinishda passiv idrok qilmasligi, balki ularni kuchi yetadigan mustaqil ishda topishi haqida so’z boradi.

Article Details

How to Cite
Ergasheva Matluba. (2022). TALABALARNI RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIMNI AMALGA OSHIRISHGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIC METODLARI. Archive of Conferences, 9-11. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/2015
Section
Articles